fbpx

Điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Dương mới nhất 2019

Quy định về điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Dương mới nhất. Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ tại: Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên,…


 

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tỉnh lỵ của Bình Dương hiện nay là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km theo đường Quốc lộ 13. Đây là tỉnh có dân số đông thứ 7 trong 63 Tỉnh thành Việt Nam. Phải nói rằng các giao dịch, thủ tục đất đai ở mảnh đất đông dân cư này cũng tỷ lệ thuận với mức độ tập trung dân cư của vùng này. Sau đây, Luật Dương Gia sẽ tư vấn cho các bạn về điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Dương mới nhất.

* Cơ sở pháp lý:

– Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 22 tháng 10 năm 2014;

– Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 19 tháng 05 năm 2016;

Theo Điều 3,4 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Bình Dương như sau:

1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

– Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

Đơn vị hành chính Đất ở (m2)
Tại các phường 60
Tại các thị trấn 80
Tại các xã 100

– Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định này phải bảo đảm:

+  Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m;

+ Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.

2. Một số quy định cụ thể về tách thửa

– Diện tích được phép tách thửa theo các mức quy định tại Quyết định này không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng;

– Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc đề nghị được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) cho thửa đất mới;

– Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trường hợp có nhu cầu tách thửa thì thửa đất mới được hình thành phải thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết cụ thể;

– Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày 01/7/2007 thì được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực trở về sau mà thửa đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp Giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Xem thêm : Giá đất nền Bình Dương hiện nay
Thị trường đất nền Bình Dương, Liệu có còn hấp dẫn nhà đầu tư?
bản đồ quy hoạch thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2020
Bình Dương: Xây cầu vượt tại ngã 6 An Phú và ngã tư 550

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *