Tag Archives: bản đồ thủ dầu một bình dương

Phê duyệt đồ án điều chỉnh bản đồ quy hoạch thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2020

TTĐT – Ngày 26/6/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thủ Dầu Một đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2015, xây dựng đô thị Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại II – thành phố trực […]