Tag Archives: diện tích tối thiểu để cấp sổ đỏ

Quy định diện tích tối thiểu cấp sổ đỏ tại TPHCM mới 2019

TP. Hồ Chí Minh là khu đô thị phát triển vượt trội nhất trên Việt Nam, và nhu cầu tách thửa trên thành phố này tăng không ngừng qua nhiều năm. Quy định về tách thửa đất tại địa bàn TP.HCM có khá nhiều thay đổi mới về quy định: 1. Áp dụng chuẩn mực mới về điều kiện tách thửa đất ở tại địa phận TP hồ Chí Minh UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về quy định tách thửa mới nhất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ngày […]