Tag Archives: hồ sơ cần khi mua nhà ở xã hội

Hồ Sơ Khách Hàng Cần Chuẩn Bị Khi Mua Nhà Ở Xã Hội Kinh Dương Vương – Nhật Bản

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở […]